اسفند 21, 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

روز: اسفند 21, 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

ثمین جعفری

کسب مقام دوم کشوری مسابقات آزمایشگاه علوم تجربی گرایش ساخت ماکت کسب مقام دوم استانی مسابقات آزمایشگاه علوم تجربی گرایش ساخت ماکت

ادامه مطلب »

اهورا ابولی

نخبه برتر سال در جایزه نوبل ایران (جایزه البرز) کسب مقام پژوهشگر برتر دانش آموزی کسب مقام اول کشور جشنواره بین المللی نوربزرگداشت ابوریحان بیرونی

ادامه مطلب »

آناهیتا کاویانی

کسب مقام اول کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی محور زبان انگلیسی کسب مقام اول استانی جشنواره نوجوان خوارزمی محور زبان انگلیسی کسب مقام اول استانی مسابقات

ادامه مطلب »

امیرعلا تابش

کسب مقام اول استانی مسابقات هوافضا و حمل و نقل گرایش ایده بازار کسب مقام پنجم کشوری و دوم استانی مسابقات آزمایشگاه گرایش نرم افزارهای

ادامه مطلب »

امیرحسین واهب

کسب مقام اول کشوری مسابقات رباتیک گرایش طراحی و ساخت اسباب بازی کسب مقام اول استانی مسابقات رباتیک گرایش طراحی و ساخت اسباب بازی

ادامه مطلب »