محور پژوهش

1402-1403

ناظر علمی و کشوری: حسن اسماعیل زاده
عضو گروه علمی: محبوبه بهبهانی نژاد
مسأله یابی، مشاهده کردن، جمع آوری اطلاعات، هدف نویسی، شناسایی روش و ابزار در جمع آوری اطلاعات، بهره گیری از منابع، ساخت ابزار مصاحبه، تجزیه و تحلیل، تدوین گزارش، توانایی ارائه نتایج و ارائه پیشنهاد پژوهشی

دیگر مسابقات
10

محور قرآن و معارف اسلامی

ناظر کشوری: ژیلا انجم روز | ناظر علمی: مسعود محبوبی…
10

محور زبانهای خارجی

ناظر علمی و کشوری: سعید خیری…
10

بازی های مهارتی و توسعه فردی

ناظر علمی و کشوری: کیومرث حسن زاده | عضو گروه علمی: ئاسو شجاعی…
10

محورفرهنگ و هنر

ناظر علمی و کشوری: داود نوروزی | عضو گروه علمی: بهروز الیاسی…
10

محور بازارچه کسب وکار دانش آموزی

ناظرعلمی وکشوری: انوشه جعفری | عضو گروه علمی : احمد اعتضادی…
10

محور فعالیت های آزمایشگاهی

ناظر علمی و کشوری: مریم قربانی | عضو گروه علمی: میثم بحرکاظمی…

پوستر