بیست و دومین دوره مسابقات آزمایشگاهی

1402-1403

  1-انجمن علمی – پژوهشی آزمایشگاه:

 • الزاما تیم 4 نفره
 • دوره دوم ابتدایی/ دوره دوم متوسطه نظری/ دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش

2- اراِیه محتوای آزمایشگاهی:

 • انفرادی یا تیم 2 نفره
 • دوره دوم ابتدایی/ دوره دوم متوسطه نظری/ دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش

 3-دانشمندان کوچک(طراحی و اجرای آزمایش):

 • انفرادی یا تیم 2 نفره
 • دوره دوم ابتدایی/ دوره دوم متوسطه نظری/ دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش

    4-مقاله علمی پژوهشی/ترویجی(براساس آزمایش های علوم تجربی):

 • انفرادی یا تیم 2 نفره
 • دوره دوم متوسطه نظری/ دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش

5-مسابقه علمی آزمایشگاهی(حضوری):

 • الزاما تیم 2 نفره
 • دوره دوم متوسطه نظری

6-کارآفرینی دانش بنیان آزمایشگاهی:

 • انفرادی یا تیم 2 تا 3 نفره
 • دوره دوم متوسطه نظری/ دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش
اطلاعیه ها
ثبت نام پنجمین دوره مسابقات علمی پژوهشی
1403-01-20
ثبت نام پنجمین دوره مسابقات علمی پژوهشی پژوهش سراهای دانش آموزی کشور از طریق سامانه زیر از تاریخ 1403/01/14 تا تاریخ 1403/02/06 انجام خواهد شد. برای دریافت نام کاربری و رمز عبور به رابط پژوهش سرای مدرسه مراجعه نمایید.
نمونه برگ 1
1403-1-20
برای دریافت فایل ورد نمونه برگ1 تمامی گرایش های مسابقات علمی پژوهشی از طریق زیر اقدام کنید.
اطلاعیه های این گرایش:

برای اطلاع به پژوهش سرای خودمراجعه کنید

دیگر مسابقات
10

محور پژوهش

ناظر علمی و کشوری: حسن اسماعیل زاده عضو گروه علمی: محبوبه بهبهانی نژاد مسأله…
10

محور قرآن و معارف اسلامی

ناظر کشوری: ژیلا انجم روز | ناظر علمی: مسعود محبوبی…
10

محور زبانهای خارجی

ناظر علمی و کشوری: سعید خیری…
10

بازی های مهارتی و توسعه فردی

ناظر علمی و کشوری: کیومرث حسن زاده | عضو گروه علمی: ئاسو شجاعی…
10

محورفرهنگ و هنر

ناظر علمی و کشوری: داود نوروزی | عضو گروه علمی: بهروز الیاسی…
10

محور بازارچه کسب وکار دانش آموزی

ناظرعلمی وکشوری: انوشه جعفری | عضو گروه علمی : احمد اعتضادی…

پوستر

دانلود شیوه نامه به تفکیک گرایش :
انجمن علمی - پژوهشی آزمایشگاه
اراِیه محتوای آزمایشگاهی
دانشمندان کوچک (طراحی و اجرای آزمایش)
مقاله علمی پژوهشی ترویجی براساس آزمایش های علوم تجربی
مسابقه علمی آزمایشگاهی(حضوری)
کارآفرینی دانش بنیان آزمایشگاهی