ششمین دوره مسابقات زیست فناوری

1402-1403

  1-خلق ایده و رویداد علمی زیست فناوری:

  • انفرادی یا تیم 2 نفره
  • دوره اول متوسطه/دوره دوم متوسطه نظری/دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای و کار دانش

 

  2-مقاله علمی – پژوهشی:

  • انفرادی یا تیم 2 نفره
  • دوره اول متوسطه/دوره دوم متوسطه نظری

 

  3- جام (مناظره علمی)زیست فناوری:

  • الزاما تیم 3 نفره
  • (پایه نهم- پایه دهم)/دوره اول متوسطه/دوره دوم متوسطه نظری

 

  4- تولید محتوا الکترونیکی:

  • انفرادی یا تیم 2 نفره
  • دوره دوم ابتدایی/دوره اول متوسطه/دوره دوم متوسطه نظری/دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای و کار دانش

 

  5-تولید محصول زیست فناورانه با نگرش کارآفرینی:

  • انفرادی یا تیم 2 نفره
  • دوره دوم ابتدایی/دوره اول متوسطه/دوره دوم متوسطه نظری/دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای و کار دانش
اطلاعیه ها
ثبت نام
1402-11-07
برای ثبت نام به پژوهش سرای خود مراجعه کنید.
دیگر مسابقات
10

محور پژوهش

ناظر علمی و کشوری: حسن اسماعیل زاده عضو گروه علمی: محبوبه بهبهانی نژاد مسأله…
10

محور قرآن و معارف اسلامی

ناظر کشوری: ژیلا انجم روز | ناظر علمی: مسعود محبوبی…
10

محور زبانهای خارجی

ناظر علمی و کشوری: سعید خیری…
10

بازی های مهارتی و توسعه فردی

ناظر علمی و کشوری: کیومرث حسن زاده | عضو گروه علمی: ئاسو شجاعی…
10

محورفرهنگ و هنر

ناظر علمی و کشوری: داود نوروزی | عضو گروه علمی: بهروز الیاسی…
10

محور بازارچه کسب وکار دانش آموزی

ناظرعلمی وکشوری: انوشه جعفری | عضو گروه علمی : احمد اعتضادی…

پوستر

ششمین دوره زیست فناوری 3
دانلود شیوه نامه به تفکیک گرایش :
خلق ایده و رویداد علمی زیست فناوری
مقاله علمی - پژوهشی
جام (مناظره علمی)زیست فناوری
تولید محتوا الکترونیکی
تولید محصول زیست فناورانه با نگرش کارآفرینی