رباتیک

مدت کلاس

تاریخ شروع

زمان کلاس

روز کلاس

مقطع

robotic

کلاس های مشابه:

طراحی صفحات وب

پرینتر سه بعدی

پایتون وهوش مصنوعی

این آموزش درچهار سطح ویژه دانش آموزان دوره ی اول ودوم متوسطه برگزار می گردد.

سطح 1 :

  • آشنایی با اصول اولیه تئوری وعملی الکترونیک ورباتیک با اهدف بالا بردن مهارتهای عملی، کاربردی وصنعتی ،ارائه ایده های جدید وشرکت درمسابقات علمی وبین المللی
  • پیش نیاز ندارد.

سطح 2 :

  • آشنایی با برنامه نویسی آردوینو
  • برنامه نویسی واجرای برنامه ساده با آردوینو
  • پیش نیاز رباتیک سطح 1

سطح 3 :

  • ساخت ربات های ساده ی برنامه پذیر با آردوینو
  • پیش نیاز رباتیک سطح 2

سطح 4 :

  • ساخت ربات های مسابقه ای با نمونه های ساده صنعتی
  • پیش نیاز رباتیک سطح 3

     

* تذکر : درتمام سطوح همراه داشتن لپ تاپ در کلاس الزامی است . 

*تاریخ وساعت شروع کلاس ها به تفکیک جنسیت ومقطع تحصیلی در تقویم آموزشی هر ترم درج شده است.