پرینتر سه بعدی

مدت کلاس

تاریخ شروع

زمان کلاس

روز کلاس

مقطع

printer

کلاس های مشابه:

طراحی صفحات وب

رباتیک

پایتون وهوش مصنوعی

  • این دوره به صورت کارگاه آموزشی حضوری ویژه دانش آموزان دوره اول ودوم متوسطه دردوروز 6 ساعت آموزشی برگزار می گردد.
  • آشنایی با مفاهیم  مدل سازی سه بعدی دیجیتالی
  • آموزش نرم افزارطراحی – انجام پروژه علمی
  • پیش نیاز ندارد.
  • همراه داشتن لپ تاپ درکلاس الزامی است.
  • تاریخ وساعت شروع کلاس ها به تفکیک جنسیت ومقطع تحصیلی در تقویم آموزشی هر ترم درج شده است.