پرینتر سه بعدی

مدت کلاس

-

تاریخ شروع

-

تاریخ پایان

-

روز کلاس

-

مقطع

متوسطه اول و دوم

-

printer
  • این دوره به صورت کارگاه آموزشی حضوری ویژه دانش آموزان دوره اول ودوم متوسطه در دو روز 3 ساعت آموزشی برگزار می گردد.
  • آشنایی با مفاهیم  مدل سازی سه بعدی دیجیتالی
  • آموزش نرم افزارطراحی – انجام پروژه علمی
  • پیش نیاز ندارد.
  • همراه داشتن لپ تاپ درکلاس الزامی است.
  • تاریخ وساعت شروع کلاس ها به تفکیک جنسیت ومقطع تحصیلی در تقویم آموزشی هر ترم درج شده است.