هوش مصنوعی با پایتون

مدت کلاس

5 جلسه

تاریخ شروع

1403/04/14

تاریخ پایان

1403/04/24

روز کلاس

مطابق تقویم آموزشی

مقطع

متوسطه اول و دوم

python-1

این آموزش در دو سطح ویژه دانش آموزان پایه هشتم تا دوازدهم برگزار می گردد.

سطح 1 : 

  • آشنای بازبان برنامه نویسی پایتون وکاربرد آن درزمینه هوش مصنوعی و تحلیل داده
  • پیش نیاز ندارد.

سطح 2 :

  • ارائه مسائل کاربردی پایتون در هوش مصنوعی
  • پیش نیاز پایتون وهوش مصنوعی 1

* تذکر : درتمام سطوح همراه داشتن لپ تاپ در کلاس الزامی است . 

*تاریخ وساعت شروع کلاس ها به تفکیک جنسیت ومقطع تحصیلی در تقویم آموزشی هر ترم درج شده است.