پایتون وهوش مصنوعی

مدت کلاس

تاریخ شروع

زمان کلاس

روز کلاس

مقطع

python-1

کلاس های مشابه:

طراحی صفحات وب

پرینتر سه بعدی

رباتیک

این آموزش دردو سطح ویژه دانش آموزان دوره ی اول ودوم متوسطه برگزار می گردد.

سطح 1 : 

  • آشنای بازبان برنامه نویسی پایتون وکاربرد آن درزمینه هوش مصنوعی و تحلیل داده
  • پیش نیاز ندارد.

سطح 2 :

  • ارائه مسائل کاربردی پایتون در هوش مصنوعی
  • پیش نیاز پایتون وهوش مصنوعی 1

 

* تذکر : درتمام سطوح همراه داشتن لپ تاپ در کلاس الزامی است . 

*تاریخ وساعت شروع کلاس ها به تفکیک جنسیت ومقطع تحصیلی در تقویم آموزشی هر ترم درج شده است.