loader image

پسر

نوع کلاس: پسر

پایتون وهوش مصنوعی

در این کلاس مقدماتی از پایتون اموزش داده می شود . و هزاران مورد دیگر این دوره پیش نیاز ندارد و همچنین موردی هم ندارد منم هم خوابم می اید.

ادامه مطلب »