امیر حسین واهب

امیر حسین واهب

سال عضویت 1397
2+ مقام
متولد سال 1386

سال 1400-1401

  • مقام اول کشوری مسابقات رباتیک گرایش طراحی و ساخت اسباب بازی
  • مقام اول استانی مسابقات رباتیک گرایش طراحی و ساخت اسباب بازی

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D