اهورا ابولی

اهورا ابولی

سال عضویت 1399
8+ مقام
متولد سال 1386

1401-1402:

  • مقام اول مسابقات زیست فناوری گرایش مقاله نویسی

 

 1400-1401 :

  • نخبه برتر سال در جایزه نوبل ایران ( جایزه البرز)
  • پژوهشگر برتر دانش آموزی مقام اول کشور در جشنواره بین المللی نور بزرگداشت ابوریحان بیرونی 1401
  • مقام اول کشور بخش هنری و مفهومی مسابقات کنگره قرآنی سمپادسال 1401
  • مقام اول کشور در بخش سازه در مسابقات اکسیر – ایده ران 1401

 

1399-1400:

  • مقام اول کشور و استان مسابقات نوجوان خوارزمی محور دست سازه
  • مقام اول مسابقات زیست فناوری گرایش بیوانرژی

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D