فرناز صحرایی

فرناز صحرایی

سال عضویت 1397
7+ مقام
متولد سال 1383

2022

  • مقام اول مسابقات روبو کاپ آزاد ایران 2022 گرایش فوتبالیست شبیه ساز

1400-1401

  • مقام اول استانی مسابقات رباتیک گرایش انباردار
  • مقام دوم کشوری مسابقات رباتیک گرایش انباردار
  • مقا م اول استانی مسابقات کد نویسی گرایش کنترل سخت افزار

1399-1400

  • مقام پنجم کشوری مسابقات فناوری حوزه فضایی گرایش ایده بازار
  • مقام اول استانی مسابقات فناوری حوزه فضایی گرایش ایده بازار
  • مقام دوم استانی مسابقات آزمایشگاه گرایش نرم افزارهای کاربردی

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D