امیرعلاتابش

امیر علا تابش

سال عضویت 1395
16+ مقام
متولد سال 1387

1398-1399:

 • مقام اول مسابقات کشوری و استانی کدنویسی گرایش اسکرچ

 

1399-1400:

 • مقام پنجم کشوری و دوم استانی آزمايشگاه گرایش نرم افزار هاي كاربردي
 • مقام پنجم کشوری و اول استانی کدنویسی گرایش اپ اينونتور
 • مقام اول استاني مسابقات انرژی نوین محوردست سازه هاي سبز
 • مقام برترمسابقات استانی ايده كاپ نهم شهرداري

 

1400-1401:

 • مقام اول استانی مسابقات هوا فضا و حمل و نقل پیشرفته گرایش ایده بازار

 

1401-1402:

 • مقام اول استانی کدنویسی گرایش طراحی نرم افزار در APPINVENTOR
 • مقام اول استانی مسابقات رباتیک گرایش ساخت اسباب بازی

 

1402 :

 • تقدیرشده در پنجمین جشنواره مصطفی

 

2017 , 2018 , 2019:

 • مقام چهارم تیمی مسابقات wro کشوری

 

2023:

 • رتبه اول کشوری مسابقات wro در بخش robo mission- senior

 

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D