آناهیتا کاویانی

آناهیتا کاویانی

سال عضویت 1395
8+ مقام
متولد سال 1385

سال 1398-1399

  • مقام اول کشوری مسابقات نانو فناوری گرایش فیلم و انیمیشن سال
  • مقام اول استانی مسابقات نانو فناوری گرایش فیلم و انیمیشن سال

 

سال 1399-1400

  • مقام اول ناحیه مسابقات علمی پژوهشی گرایش گیاهان دارویی
  • مقام اول استانی مسابقات نانوفناوری گرایش پیشنهاد پژوهش سال

 

سال 1400-1401

  • مقام اول کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی محور زبان انگلیسی
  • مقام اول استانی جشنواره نوجوان خوارزمی محور زبان انگلیسی
  • مقام اول استانی مسابقات همیار معلم

 

کسب عنوان دانش آموز پژوهشگر برتر ناحیه

 

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D