ایمان ملاحسینی

ایمان ملاحسینی

سال عضویت 1400
2+ مقام
متولد سال 1383

 

سال1402

  • تقدیرشده در پنجمین جشنواره مصطفی

 

سال 1402-1401

  • مقام سوم استانی مسابقات رباتیک گرایش طراحی و ساخت اسباب بازی

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D