کیارش نعمت بخش

کیارش نعمت بخش

سال عضویت 1394
9+ مقام
متولد سال 1386

سال 1394

  • مقام اول مسابقات استانی روبیک

 

سال 1400-1401

  • مقام اول کشوری و استانی رباتیک گرایش طراحی و ساخت اسباب بازی
  • مقام پنجم کشوری و دوم استانی آزمايشگاه گرایش نرم افزار هاي كاربردي
  • مقام پنجم کشوری و اول استانی کدنویسی گرایش اپ اينونتور
  • مقام اول استاني انرژی نوین گرایش دست سازه هاي سبز
  • مقام برترمسابقات استانی ايده كاپ نهم شهرداري

 

 

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D