اورنگی

مهسا اورنگی

6+ مقام
متولد سال 1380

 سال 2018 :

  • مقام دوم ربات فوتبالیست در روبوکاپ جهانی 2018 کانادا
  • کسب عنوان بهترین روحیه تیمی در روبوکاپ جهانی 2018 کانادا
  • مقام اول ربات فوتبالیست ایران اپن 2018

 

 سال2017 :

  • مقام سوم ربات فوتبالیست ایران اپن2017

 

سال1397 :

  • مقام سوم مسابقات استانی لیگ مهارت گرایش الکترونیک
  • تقدیر شده نوزدهمین جشن ستارگان ویژه دانش آموزان ممتاز استان

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D