مهربد صالحی

مهربد صالحی

سال عضویت 1395
7+ مقام
متولد سال 1389

سال 1401-1400

  • مقام دوم استانی مسابقات کدنویسی گرایش ساخت بازی رایانه ای در محیط اسکرچ
  • مقام سوم استانی مسابقات انرژی نوین گرایش خودروهای خورشیدی آبی خاکی

 

سال 1402-1401

  • مقام سوم استانی مسابقات رباتیک و هوش مصنوعی گرایش کنترل سخت افزار

 

سال 1402

  • تقدیرشده در پنجمین جشنواره مصطفی

 

کسب مدال برنز جشنواره ابن سینا

عضو فدراسیون مخترعین بین المللی

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D