ستایش رضایی و محدثه موسوی و ریحانه معصوم زاده

محدثه موسوی

سال عضویت 1398
متولد سال 1386

سال 1401-1400

  • مقام دوم استانی مسابقات رباتیک گرایش طراحی و ساخت اسباب بازی

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D