جعفری

محمدهادی جعفری

7+ مقام
متولد سال 1380

سال 2019 :

  • شرکت درمسابقات روبوکاپ آسیایی امدادگر و فوتبالیست

 

 سال 2018 :

  • لیگ امدادگر در مسابقات ایران اپن

 

 سال 2017 :

  • مقام دوم لیگ ربات امدادگر ایران اپن 
  • مقام دوم لیگ امدادگر ماز روبوکاپ و راهیابی به مسابقات جهانی ژاپن
  • مقام اول لیگ مهارت برنامه نویسی جشنواره زاینده‌رود

 

سال 2016 :

  • لیگ امدادگر در مسابقات ایران اپن

 

سال 1399 :

  • مقام اول مسابقات کشوری برنامه نویسی با برنامه نویسی

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D