فرهنگ پژوه

رادمان فرهنگ پژوه

متولد سال 1380

 سال 1399 :

  • مقام سوم مسابقات استانی کدنویسی در گرایش اسکرچ

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D