یزدی

رها یزدی

4+ مقام
متولد سال 1380

سال 1399:

  • مقام اول استانی رشته کدنویسی گرایش برنامه نویسی با تفکر الگوریتمی

 

سال 1398:

  • مقام اول برنامه نویسی دانشگاه امیرکبیر بخش دانش آموزی
  • برگزیده مرحله اول A لیمپیاد سال 98

 

سال 1397:

  • برگزیده مرحله اول و دوم A لیمپیاد هلند

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D