صبا سعادت نیا

صبا سعادت نیا

سال عضویت 1400
5+ مقام
متولد سال 1385

سال 1401-1400

  • مقام دوم کشوری مسابقات رباتیک گرایش ربات انباردار
  • مقام اول استانی مسابقات رباتیک گرایش ربات انباردار

 

سال 1402

  • تقدیرشده در پنجمین جشنواره مصطفی

 

سال 2023

  • مقام اول مسابقات روبو کاپ آزاد ایران 2023 گرایش فوتبالیست سبک وزن

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D