سجاد مصلحی

سجاد مصلحی

سال عضویت 1399
8+ مقام
متولد سال 1383

سال 1400-1399

  • مقام پنجم کشوری مسابقات کد نویسی گرایش کنترل سخت افزار
  • مقام دوم استانی مسابقات کد نویسی گرایش کنترل سخت افزار

 

سال 1401-1400

  • مقام اول کشوری مسابقات رباتیک گرایش انباردار
  • مقام دوم استانی مسابقات رباتیک گرایش انباردار
  • دانش آموز پژوهشگر کشور

 

سال 1402-1401

  • مقام دوم استانی مسابقات انرژی نوین گرایش خودروهای خورشیدی
  • مقام سوم استانی مسابقات رباتیک گرایش طراحی و ساخت اسباب بازی

 

 سال 1402

  • تقدیرشده در پنجمین جشنواره مصطفی

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D