مدرسی

سارا مدرسی

5+ مقام
متولد سال 1380

سال 1399:

  • کسب مدال طلا المپیاد تفکر و کارآفرینی
  • کسب مدال طلا مسابقه بین المللی پایا رشته کارآفرینی

 

سال 2018:

  • کسب مدال برنز مسابقه ریاضی خلاقیتی TIMO تایلند

 

سال 1398:

  • کسب مدال نقره مسابقه علمی دانش آموزی کشوری(چلچراغ و دوئل)

 

سال 1397:

  • کسب مدال نقره کامپیوتر علمی دانش آموزی کشوری (چلچراغ)

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D