ستایش رضایی

ستایش رضایی

سال عضویت 1399
5+ مقام
متولد سال 1386

 سال 1400

  • مقام چهارم کشوری مسابقات کدنویسی گرایش بازیهای رایانه ای در اسکرچ
  • مقام اول استانی مسابقات کدنویسی گرایش بازیهای رایانه ای دراسکرچ

 

 سال 1402-1401

  • مقام اول استانی مسابقات رباتیک گرایش طراحی و ساخت اسباب بازی
  • مقام دوم استانی مسابقات رباتیک و هوش مصنوعی گرایش کنترل سخت افزار

 

 سال 1402

  • تقدیرشده در پنجمین جشنواره مصطفی

 

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D