ثمین کریمی و زهرا باقریان

زهرا باقریان

متولد سال 1384

سال1401-1400

  • مقام دوم استانی مسابقات هوافضا و حمل و نقل گرایش کشتی شیمیایی

 

.Copyright © 2023 Fazili RC. All rights reserved

Powered by SATA

Designed by Satyar Salehian.D