آوا رنجبر

  • 2018 :

مقام دوم لیگ ربات های فوتبالیست روبوکاپ جهانی کانادا

کسب عنوان بهترین روحیه تیمی روبوکاپ جهانی کانادا

تقدیرشده نوزدهمین جشن ستارگان ویژه دانش آموزان ممتاز استان

مقام اول لیگ ربات های فوتبالیست ایران اپن