مهسا اورنگی

  • 2018 :

مقام دوم ربات فوتبالیست در روبوکاپ جهانی 2018 کانادا

کسب عنوان بهترین روحیه تیمی در روبوکاپ جهانی 2018 کانادا

مقام اول ربات فوتبالیست ایران اپن 2018

  • 2017 :

مقام سوم ربات فوتبالیست ایران اپن2017

  • 1397 :

مقام سوم مسابقات استانی لیگ مهارت گرایش الکترونیک

تقدیر شده نوزدهمین جشن ستارگان ویژه دانش آموزان ممتاز استان