مارتیا فرود

  • 1397 :

مقام اول مسابقات کدنویسی مسابقات علمی پژوهشی مرحله کشوری

مقام اول مسابقات کدنویسی مسابقات علمی پژوهشی مرحله استانی

برگزيده نهمین جشنواره كشوری جابربن حيان

برگزیده اولین جشنواره علمی پژوهشی زاینده رود