نازنین واثقی

  • 1399 :

مقام اول مسابقات استانی رشته کدنویسی گرایش برنامه نویسی با تفکر الگوریتمی

  • 1398 :

مقام اول مسابقات برنامه نویسی دانشگاه امیرکبیر(بخش دانش آموزی)

  • 1397 :

برگزیده مرحله اول و دوم A لیمپیاد هلند

  • 1396 :

مقام اول مسابقات مولتی ویتامین

  • 1395 :

برگزیده مرحله اول و دوم تورنمنت شهرها