سارا مدرسی

  • 1399 :

کسب مدال طلا المپیاد تفکر و کارآفرینی

کسب مدال طلا مسابقه بین المللی پایا رشته کارآفرینی

  • 2018 :

کسب مدال برنز مسابقه ریاضی خلاقیتی TIMO تایلند

  • 1398 :

کسب مدال نقره مسابقه علمی دانش آموزی کشوری(چلچراغ و دوئل)

  • 1397 :

کسب مدال نقره کامپیوتر علمی دانش آموزی کشوری (چلچراغ)