آتش نشان

برچسب: آتش نشان

سحر قاسمی

مقام دوم کشوری مسابقات رباتیک گرایش ربات آتش نشان با آردونیو مقام دوم استانی مسابقات رباتیک گرایش ربات آتش نشان با آردونیو

ادامه مطلب »

مریم خدادوستان

مقام دوم کشوری مسابقات رباتیک گرایش ربات آتش نشان با آردونیو مقام دوم استانی مسابقات رباتیک گرایش ربات آتش نشان با آردونیو

ادامه مطلب »