آزمایشگاه

برچسب: آزمایشگاه

محمدعلی سعادتی

مقام دوم استانی مسابقات کدنویسی گرایش کنترل سخت افزار مقام دوم استانی و اول ناحیه جشنواره نوجوان خوارزمی محور دست سازه مقام اول استانی مسابقات

ادامه مطلب »

کیارش نعمت بخش

مقام اول کشوری و اول استانی مسابقات رباتیک گرایش طراحی و ساخت اسباب بازی مقام پنجم کشوری و دوم استانی مسابقات آزمایشگاه گرایش نرم افزارهای

ادامه مطلب »

سحر احمدی

1400-1401 : کسب مقام دوم کشوری مسابقات آزمایشگاه علوم تجربی گرایش ساخت ماکت کسب مقام دوم استانی مسابقات آزمایشگاه علوم تجربی گرایش ساخت ماکت

ادامه مطلب »

روژینا ابراهیمی

مقام اول مسابقات روبوکاپ آزاد ایران 2022 گرایش فوتبالیست شبیه ساز مقام دوم کشوری مسابقات رباتیک گرایش انباردار مقام اول استانی مسابقات رباتیک گرایش انباردار

ادامه مطلب »

رادبه رامتین

مقام اولی استانی مسابقات هوافضا وحمل نقل گرایش ایده بازار مقام اولی استانی مسابقات گیاهان دارویی وطب ایرانی مقام دوم استانی مسابقات آزمایشگاه گرایش نرم

ادامه مطلب »

ثمین جعفری

کسب مقام دوم کشوری مسابقات آزمایشگاه علوم تجربی گرایش ساخت ماکت کسب مقام دوم استانی مسابقات آزمایشگاه علوم تجربی گرایش ساخت ماکت

ادامه مطلب »

امیرعلا تابش

کسب مقام اول استانی مسابقات هوافضا و حمل و نقل گرایش ایده بازار کسب مقام پنجم کشوری و دوم استانی مسابقات آزمایشگاه گرایش نرم افزارهای

ادامه مطلب »