امدادگر

برچسب: امدادگر

محمدهادی جعفری

2019 : شرکت درمسابقات روبوکاپ آسیایی امدادگر و فوتبالیست 2018 : لیگ امدادگر در مسابقات ایران اپن 2017 : مقام دوم لیگ ربات امدادگر ایران اپن 

ادامه مطلب »