امیرعلی تابش

برچسب: امیرعلی تابش

امیرعلی تابش

مقام سوم استانی مسابقات کدنویسی گرایش اندروید مقام اول استانی مسابقات کدنویسی گرایش اندروید نماینده ایران در مسابقات جهانی WRO تایلند مقام اول مسابقات کشوری

ادامه مطلب »