انباردار

برچسب: انباردار

محمدحسین نبوی

مقام اول کشوری مسابقات رباتیک گرایش ربات انباردار مقام دوم استانی مسابقات رباتیک گرایش ربات انباردار مقام دوم کشوری مسابقات کدنویسی گرایش کنترل سخت افزار

ادامه مطلب »

فرناز صحرایی

مقام اول روبوکاپ آزاد ایران 2022 گرایش فوتبالیست شبیه ساز مقام اول استانی مسابقات رباتیک گرایش انباردار مقام دوم کشوری مسابقات رباتیک گرایش انباردار مقام

ادامه مطلب »

صبا سعادت نیا

مقام دوم کشوری مسابقات رباتیک گرایش ربات انباردار مقام اول استانی مسابقات رباتیک گرایش ربات انباردار

ادامه مطلب »

سجاد مصلحی

مقام اول کشوری مسابقات رباتیک گرایش ربات انباردار مقام دوم استانی مسابقات رباتیک گرایش ربات انباردار مقام پنجم کشوری مسابقات کدنویسی گرایش کنترل سخت افزار

ادامه مطلب »