ایده کاپ

برچسب: ایده کاپ

فرجاد سعیدی

مقام چهارم استانی مسابقات انرژی های نوین گرایش خودروهای خورشیدی آبی خاکی مقام سوم استانی مسابقات انرژی های نوین گرایش خودروهای خورشیدی آبی خاکی مقام

ادامه مطلب »

امیرعلا تابش

کسب مقام اول استانی مسابقات هوافضا و حمل و نقل گرایش ایده بازار کسب مقام پنجم کشوری و دوم استانی مسابقات آزمایشگاه گرایش نرم افزارهای

ادامه مطلب »