جشنواره علمی پژوهشی زاینده رود

برچسب: جشنواره علمی پژوهشی زاینده رود

مارتیا فرود

1397 : مقام اول مسابقات کدنویسی مسابقات علمی پژوهشی مرحله کشوری مقام اول مسابقات کدنویسی مسابقات علمی پژوهشی مرحله استانی برگزيده نهمین جشنواره كشوری جابربن

ادامه مطلب »