جهانی کانادا

برچسب: جهانی کانادا

فاطمه سادات میردامادی

مقام دوم لیگ ربات های فوتبالیست روبوکاپ جهانی کانادا کسب عنوان بهترین روحیه تیمی روبوکاپ جهانی کانادا مقام اول لیگ ربات های فوتبالیست ایران اپن

ادامه مطلب »

نگار فاضل

مقام دوم لیگ ربات های فوتبالیست روبوکاپ جهانی کانادا کسب عنوان بهترین روحیه تیمی روبوکاپ جهانی کانادا مقام اول لیگ ربات های فوتبالیست ایران اپن

ادامه مطلب »

آوا رنجبر

مقام دوم لیگ ربات های فوتبالیست روبوکاپ جهانی کانادا کسب عنوان بهترین روحیه تیمی روبوکاپ جهانی کانادا تقدیرشده نوزدهمین جشن ستارگان ویژه دانش آموزان ممتاز

ادامه مطلب »

مبینا معصومی

مقام دوم لیگ ربات های فوتبالیست در روبوکاپ جهانی کانادا کسب عنوان بهترین روحیه تیمی در روبوکاپ جهانی کانادا مقام اول لیگ ربات های فوتبالیست

ادامه مطلب »