جهانی WRO تایلند

برچسب: جهانی WRO تایلند

امیرعلی تابش

مقام سوم استانی مسابقات کدنویسی گرایش اندروید مقام اول استانی مسابقات کدنویسی گرایش اندروید نماینده ایران در مسابقات جهانی WRO تایلند مقام اول مسابقات کشوری

ادامه مطلب »