حسین علی اکبری

برچسب: حسین علی اکبری

حسین علی اکبری

مقام اول کشوری مسابقات انرژی های نوین گرایش خودروهای خورشیدی مقام اول استانی مسابقات انرژی های نوین گرایش خودروهای خورشیدی

ادامه مطلب »