دانشگاه امیرکبیر

برچسب: دانشگاه امیرکبیر

رها یزدی

مقام اول استانی رشته کدنویسی گرایش برنامه نویسی با تفکر الگوریتمی مقام اول برنامه نویسی دانشگاه امیرکبیر بخش دانش آموزی برگزیده مرحله اول A لیمپیاد

ادامه مطلب »