روبوکاپ

برچسب: روبوکاپ

عرفان معینی

کسب نقره جهانی المپیاد ریاضی IMO کسب دیپلم A مسابقات TOT ، تورنومنت شهرها در روسیه کسب مدال طلای کشوری المپیاد ریاضی تقدیر شده به

ادامه مطلب »

محمدهادی جعفری

2019 : شرکت درمسابقات روبوکاپ آسیایی امدادگر و فوتبالیست 2018 : لیگ امدادگر در مسابقات ایران اپن 2017 : مقام دوم لیگ ربات امدادگر ایران اپن 

ادامه مطلب »

فاطمه سادات میردامادی

مقام دوم لیگ ربات های فوتبالیست روبوکاپ جهانی کانادا کسب عنوان بهترین روحیه تیمی روبوکاپ جهانی کانادا مقام اول لیگ ربات های فوتبالیست ایران اپن

ادامه مطلب »

نگار فاضل

مقام دوم لیگ ربات های فوتبالیست روبوکاپ جهانی کانادا کسب عنوان بهترین روحیه تیمی روبوکاپ جهانی کانادا مقام اول لیگ ربات های فوتبالیست ایران اپن

ادامه مطلب »

آوا رنجبر

مقام دوم لیگ ربات های فوتبالیست روبوکاپ جهانی کانادا کسب عنوان بهترین روحیه تیمی روبوکاپ جهانی کانادا تقدیرشده نوزدهمین جشن ستارگان ویژه دانش آموزان ممتاز

ادامه مطلب »

مبینا معصومی

مقام دوم لیگ ربات های فوتبالیست در روبوکاپ جهانی کانادا کسب عنوان بهترین روحیه تیمی در روبوکاپ جهانی کانادا مقام اول لیگ ربات های فوتبالیست

ادامه مطلب »

محمد افشارپور

تیم فنی لیگ امدادگر ماز در روبوکاپ 2018 مقام دوم لیگ امدادگر ماز روبوکاپ 2017 و راهیابی به مسابقات جهانی ژاپن شرکت در مسابقات لیگ

ادامه مطلب »

علیرضا امیریان

مقام سوم مسابقات استانی کدنویسی گرایش سخت افزار مقام سوم جشنواره زاینده رود در لیگ مهارت الکترونیک شرکت در مسابقات آسیایی لیگ امدادگر ماز شرکت

ادامه مطلب »

محمدحسین نبوی

مقام اول کشوری مسابقات رباتیک گرایش ربات انباردار مقام دوم استانی مسابقات رباتیک گرایش ربات انباردار مقام دوم کشوری مسابقات کدنویسی گرایش کنترل سخت افزار

ادامه مطلب »