روژینا ابراهیمی

برچسب: روژینا ابراهیمی

روژینا ابراهیمی

مقام اول مسابقات روبوکاپ آزاد ایران 2022 گرایش فوتبالیست شبیه ساز مقام دوم کشوری مسابقات رباتیک گرایش انباردار مقام اول استانی مسابقات رباتیک گرایش انباردار

ادامه مطلب »