ساخت بازی های رایانه ای در اسکرچ

برچسب: ساخت بازی های رایانه ای در اسکرچ

لیلی نصیریانی

مقام چهارم کشوری مسابقات کدنویسی گرایش ساخت بازی های رایانه ای در اسکرچ مقام اول استانی مسابقات کدنویسی گرایش ساخت بازی های رایانه ای در

ادامه مطلب »

مبینا معتمدی

مقام چهارم کشوری مسابقات کدنویسی گرایش ساخت بازی های رایانه ای در اسکرچ مقام اول استانی مسابقات کدنویسی گرایش ساخت بازی های رایانه ای در

ادامه مطلب »