ساخت ماکت

برچسب: ساخت ماکت

سحر احمدی

1400-1401 : کسب مقام دوم کشوری مسابقات آزمایشگاه علوم تجربی گرایش ساخت ماکت کسب مقام دوم استانی مسابقات آزمایشگاه علوم تجربی گرایش ساخت ماکت

ادامه مطلب »

ثمین جعفری

کسب مقام دوم کشوری مسابقات آزمایشگاه علوم تجربی گرایش ساخت ماکت کسب مقام دوم استانی مسابقات آزمایشگاه علوم تجربی گرایش ساخت ماکت

ادامه مطلب »