سجاد مصلحی

برچسب: سجاد مصلحی

سجاد مصلحی

مقام اول کشوری مسابقات رباتیک گرایش ربات انباردار مقام دوم استانی مسابقات رباتیک گرایش ربات انباردار مقام پنجم کشوری مسابقات کدنویسی گرایش کنترل سخت افزار

ادامه مطلب »