صبا سعادت نیا

برچسب: صبا سعادت نیا

صبا سعادت نیا

مقام دوم کشوری مسابقات رباتیک گرایش ربات انباردار مقام اول استانی مسابقات رباتیک گرایش ربات انباردار

ادامه مطلب »